İlçemizde bulunan ilanda tapu kayıt bilgileri belirtilen Hazineye ait taşınmaz malların 02.05.2019 tarihinde 2886 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca satış, kiralama ve irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır.